Zeeno

زی‌نو به معنی زیستنی نو یادآور تازگی و روییدن در دنیایی متفاوت بوده و از این رو همواره با ارائه کلکسیونی جدید به صورت ماهیانه در زمینه لوازم دکوراسیون منزل و محل کار که ترکیبی از تولید داخل و خارج می باشند، ماموریت خود را در زمینه ایجاد روحی تازه و طراوتی ایستا به مرحله انجام می رساند.
ماموریت زی‌نو پایان ندارد و تا مادام تپیدن پایدار قلب جهان زیبای هستی، بعد از به روز رسانی زیبایی در منزل و محیط کار را برای همراهان خود محکم تر می کند.

شماره تماس02126371508شماره واتساپ092135004006اینستاگرامZeeno_homeوبسایتZeenohome.comآدرسحیات سبز، طبقه همکف، واحد ۱۴-۱۵

Privacy Preference Center